شماره : 5211

زمین فروش | 192 متر
160000000 تومان

اصفهان، بهارستان، بهارستان دادگستری

وضعیت سند : قرارداد و واگذاری
ابعاد : 192
توضیحات : خدمات پرداخت شده

تعداد نمایش: 630


Parsmaskan.ir 2016 ©