شماره : 4067

باغ و زمین کشاورزی فروش | 1300 متر
1,300,000,000 تومان

اصفهان، جار، جار مجموعه باغی

وضعیت سند : دارد
آب : چاه اختصاصی

تعداد نمایش: 1473


Parsmaskan.ir 2016 ©