باغ و زمین کشاورزی فروش | 1800 متر
800,000,000 تومان

اصفهان، حیدرآباد، قبل از حیدرآباد،کبجوان(خیابان ولیعصر)

وضعیت سند : دارد
آب : چاه اختصاصی و در حال لوله کشی آب آشامیدنی

تعداد نمایش: 196


Parsmaskan.ir 2016 ©