شماره : 4354

باغ و زمین کشاورزی فروش | 3000 متر
1,100,000,000 تومان

اصفهان، هرمزآباد،

وضعیت سند : دارد
توضیحات : چاه اختصاصی پروانه دار / برق شخصی / گاز / آب لوله کشی /سند 6 دانگ تک برگ / ساخت و محوطه سازی مجوز دار / استخر مجوز دار / درختهای بسیار عالی

تعداد نمایش: 1000


Parsmaskan.ir 2016 ©