شماره : 4032

باغ و زمین کشاورزی فروش | 2500 متر
430,000,000 تومان

اصفهان، شیدان، شیدان کوچه گلستان

وضعیت سند : دارد
آب : چاه اختصاصی و سهمیه آب

تعداد نمایش: 850


Parsmaskan.ir 2016 ©