شماره : 4030

باغ و زمین کشاورزی فروش | 2000 متر
344,000,000 تومان

اصفهان، شیدان، شیدان کوچه گلستان

وضعیت سند : دارد
آب : چاه اختصاصی

تعداد نمایش: 480


Parsmaskan.ir 2016 ©