شماره : 4028

باغ و زمین کشاورزی فروش | 930 متر
350,000,000 تومان

اصفهان، مرق، مرق رو به روی مسجد الکعبه

وضعیت سند : دارد
آب : سهمیه آب و امکان زدن چاه اختصاصی

تعداد نمایش: 1210


Parsmaskan.ir 2016 ©