شماره : 4022

باغ و زمین کشاورزی فروش | 1000 متر
350,000,000 تومان

اصفهان، بهارستان، رو به روی بهارستان

وضعیت سند : دارد
آب : چاه اختصاصی 2 اینچ به همراه سهمیه آب از چاه مادر

تعداد نمایش: 2287


Parsmaskan.ir 2016 ©