شماره : 4214

ویژه باغ و زمین کشاورزی فروش | 50000 متر
3,000,000,000 تومان

اصفهان، -، مرغداری تخمگذار120 هزلر راسی

وضعیت سند : دارد
آب : چاه اختصاصی
توضیحات : دارای چاه اختصاصی پروانه دار-آب لوله کشی- برق 3 فاز کشاورزی 120 کیلووات با ترانس 315 و100 متر شبکه اختصاصی با پروانه 120 هزار راسی تخم گذار که درحال حاضر با 50 هزار راس در حال کار می باشد که دارای 6 تا سالون 4000 متری و 400 متر ساختمان اداری و 650 متر انبار و... می باشد

تعداد نمایش: 848


Parsmaskan.ir 2016 ©