قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز شنبه ۳۰ تیر ۹۷ +جدول

تیر 30، 1397

به گزارش اقتصادنیوز، بانک مسکن امروز شنبه 30 تیر 97 آخرین قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را از فرابورس اعلام کرد. قیمت‌های جدول به ریال است.

 

نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه95091 امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95 658,163 656,234 658,000 655,555 679,999 658,000
تسه95071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95 663,929 664,557 668,880 660,000 668,640 661,000
تسه95101 امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95 666,612 661,111 661,111 661,111 687,000 658,000
تسه96051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96 677,523 687,772 690,000 670,000 690,000 673,000
تسه96061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96 682,754 674,349 689,999 663,000 680,000 678,000
تسه96071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر96 679,432 676,575 680,000 665,000 689,000 680,000
تسه96011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96 662,645 673,104 687,000 662,000 687,000 661,111
تسه96081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان96 688,051 682,064 690,000 665,009 688,790 675,009
تسه95061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95 651,815 643,628 654,120 640,000 640,000 636,144
تسه95051 امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95 644,135 637,665 640,001 630,000 631,000 625,000
تسه96041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر96 668,630 659,999 659,999 659,999 680,000 662,222
تسه96091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر96 687,575 680,947 681,029 680,023 685,000 681,000
تسه96101 امتیاز تسهیلات مسکن دی96 679,599 681,637 684,000 666,888 680,000 673,039
تسه96121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 685,551 683,874 698,897 672,313 688,550 680,000
تسه96111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 683,425 680,205 689,990 673,500 685,000 680,511
تسه97011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 684,755 682,642 692,000 673,026 691,589 690,000
تسه97021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97 685,808 684,322 693,000 678,100 681,500 680,010
تسه97031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد97 688,923 695,482 700,000 685,002 690,000 689,000
 
بازگشت

Parsmaskan.ir 2016 ©